Renowacje i ochrona kanałów i studzienek
Systemy IPA do konstrukcji kanalizacyjnych

Konstrukcje kanalizacyjne, takie jak konstrukcje do zbierania, odprowadzania i odprowadzania ścieków
Oczyszczanie ścieków podlega specjalnym obciążeniom. Do najczęstszych zanieczyszczeń należą biogenny kwas siarkowy, nawozy i środki odladzające, ale także nieoczyszczone ścieki przemysłowe i kwasy, myjnie samochodowe czy chlorowane węglowodory. Ochrona wód gruntowych i gleby stawia zatem duże wymagania w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji i szczelności kanałów i szybów.

System renowacji kanałów i studzienek IPA ma następującą strukturę:

  • Zatrzymaj infiltrację wody
  • Reprofilowanie tkaniny budowlanej
  • Ochrona tkaniny budowlanej

Efekty działania produktów przeplatają się i zapewniają optymalny efekt.

1. USZCZELNIENIE GG. FILTROWANIE WODY

2 komp. mineralna zaprawa natryskowa modyfikowana plastycznie; poprzez dodanie przyspieszaczy wiązania, które uszczelniają wnikanie wody w procesie zraszania, jednocześnie chroniąc powierzchnię budynku przed agresywnymi mediami (do pH 3,5)

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Pęczniejąca zaprawa uszczelniająca do szybkiego uszczelniania wnikania wody, nadaje się również m.in. B. do wkładania siodeł, uszczelniania rurociągów.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Proszek do uszczelniania wilgotnych miejsc, wcierać ręcznie w miejsca o dużej penetracji wilgoci.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Dodatek do produkcji zapraw korkowych do uszczelniania wnikania i przecieków wody

Modyfikowany dwuskładnikowy żel na bazie żywicy akrylowej o niskiej lepkości o doskonałych właściwościach wiązania wody, do uszczelniania przeciekających pęknięć, szczelin i spoin konstrukcyjnych.

Pianka iniekcyjna PU specjalnie do uszczelniania przeciekających rys w budownictwie i inżynierii lądowej, np. wnikanie wody, w budownictwie lądowym, do wypierania wody w przeciekających rysach i ubytkach.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

2. MATERIAŁY DO REPROFILOWANIA

Szybkoutwardzalna zaprawa naprawcza i uszczelniająca do osadzania i spoinowania kręgów studzienek i murów

Niekurczliwa zaprawa naprawcza do kanalizacji, którą można wcześnie obciążać, do naprawy uszkodzonych miejsc, zamykania spoin, osadzania kamionki itp.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Koncentrat proszkowy do produkcji zaprawy o przyspieszonym wiązaniu

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

3. MATERIAŁY POWIERZCHNIOWE

Mineralna zaprawa uszczelniająca, wodoszczelna, o wysokiej odporności chemicznej (do ph 3,5) i mechanicznej

Dwuskładnikowa zaprawa krzemianowa o bardzo wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej, odporna na działanie kwasu siarkowego (do ph 1).

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Dwuskładnikowy, mineralny produkt do powlekania i wykładania zbiorników i linii o podwyższonej odporności chemicznej (do ph 1)

 

Zmodyfikowana plastycznie zaprawa cementowa do pokrywania konstrukcji kanalizacyjnych o wysokiej odporności chemicznej (do ph 3,5)

Zmodyfikowana plastycznie zaprawa cementowa do pokrywania konstrukcji kanalizacyjnych (trwała tymczasowo do ph 4)

Powłoka polimerowo-silikatowa, stabilna od ph=0 do ph=14 do studzienek, separatorów i wanien zbiornikowych, może być jednorazowo malowana natryskowo lub nakładana pędzlem o grubości warstwy 2 mm, przylega również do stali

4. INNE

Do konsolidacji tła, zasypywania i iniekcji gruntu

Do wciskania i uszczelniania klejenia betonu, muru i kamienia naturalnego, doskonale przylega do suchych, wilgotnych i mokrych podłoży, twardnieje również pod wodą bez negatywnych skutków

Bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa żywica epoksydowa o niskiej lepkości, może być również stosowana do wilgotnych podłoży, żywica inliner

Wcześnie obciążalna, wiązana cementem, mineralna fuga, szczególnie do późniejszego spoinowania szczelin w kielichach i przyłączach do domu (spoinowanie robotami)

Wcześnie obciążalna, cementowa, mineralna zaprawa do spoinowania

Zaprawa mineralna związana cementem do późniejszego wypełniania ubytków między nowymi i starymi rurami (wypełnienie przestrzeni pierścieniowej) w procesie reliningu