IPA POLYSCHICHT®
System powłok ochronnych WHG dla większej świadomości ekologicznej.

IPA Polyschicht® to ochronna powłoka krzemianowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, o najwyższej odporności chemicznej i aprobacie DIBT. IPA Polyschicht® jest trwale chemicznie odporna w całym zakresie pH, od 0 do +14. W przypadku renowacji różnych konstrukcji nie jest wymagane żadne wstępne gruntowanie podłoża.

Nie zawiera bisfenolu A. Nie zawiera rozpuszczalników.

Otwarta na dyfuzję pary wodnej i odporna na wysokie temperatury. Przewodząca prąd elektryczny. Przylega do podłoży stalowych, betonowych i mineralnych. Można natryskiwać lub nakładać pędzlem.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

BROSZURA

PORĘCZNOŚĆ
Łatwość obróbki tego 2-składnikowego materiału na placu budowy sprawia, że zabieg renowacji jest szybki i prosty  z minimalnym zaangażowaniem siły roboczej.

EFEKTYWNOŚĆ
Grubość powłoki IPA Polyschicht® liczy sobie jedynie 2 mm. Przez to można dokładnie obliczyć zapotrzebowanie na materiał, a tym samym precyzyjnie skalkulować koszty.

OSZCZĘDNOŚĆ
Krótsze przerwy międzyoperacyjne i nieliczny personel  zaangażowany do obróbki, skutkują mniejszymi kosztami w porównaniu do  innych, podobnych produktów.

WYDAJNOŚĆ BEZ GRUNTU
IPA Polyschicht® może być aplikowana na wilgotne podłoża i nie potrzebuje uprzedniego gruntowania.

na korozję biogenicznym kwasem siarkowym,  na kontakt z olejami opałowymi, paliwami, olejami, smarami, środkami czyszczącymi.

  • na podłoża optycznie suche , bez dyskusji o tyw.  „wilgotności resztkowej”
  • ponowne włączenie obiektu do eksploatacji możliwe już po kilku godzinach
  • nie wymaga wentylacji podczas utwardzania
  • nie zawiera BPA (bisfenol A)
  • nie zawiera składników lotnych

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

 

Systemy separatorów – szyby kopułowe – wieże fermentacyjne – systemy LAU – wanny zbiornikowe – myjnie samochodowe – zbiorniki stalowe – zbiorniki betonowe i wiele innych.

IPA POLYSCHICHT® W OPINII KLIENTÓW

Dla nas zalety powłoki IPA Polyschicht są oczywiste: łatwa i prosta obróbka oraz odporność na agresję chemiczną i obciążenia mechaniczne.

Produkt jest bardzo dobrze przyjmowany przez naszych klientów, do których należą przede wszystkim stowarzyszenia gmin d/s wspólnej gospodarki wodno – ściekowej ( * liczne w Niemczech , przyp. autora ).

F. Klimmer KSD GmbH