RENOWACJA ZAWILGOCONYCH I OBCIĄŻONYCH WYSOLENIAMI BUDOWLI
Renowacje murów produktami IPA

Krystalizacja soli

Wilgotne mury, dotknięte dodatkowo wysoleniami, to dowód na to, że uszkodzeniu uległa ich izolacja pionowa lub pozioma , albo nie było ich tam od samego początku. Krystalizujące przy powierzchni szkodliwe sole powodują uszkadzanie znajdujących się tam powłok, z hydroizolacjami i tynkami na czele. Dlatego ważna jest w tym przypadku analiza wszelkich możliwych źródeł zawilgocenia muru. Dopiero bowiem po ich likwidacji możliwa i sensowna jest dalsza jego sanacja.

RENOWACYJNE SYSTEMY TYNKOWE

Tynk renowacyjny ma szczególne właściwości. Zaaplikowany na porażony wysoleniami i zawilgocony mur : a) uniemożliwia poprzez  swe hydrofobowe własności, migrację wody w do swojej powierzchni, za to jest w pełni przepuszczalny dla pary wodnej. Umożliwia to kontrolowane osuszanie muru, bez szkody dla jego struktury; b) powoduje migrację szkodliwych soli z muru do wysoce porowatej struktury tynku renowacyjnego, nie czyniąc mu przy tym żadnej szkody. Tynk renowacyjny można dodatkowo wykańczać powłokami malarskimi, ale, co oczywiste, tylko takimi, które są otwarte dyfuzyjnie, np. farbami silikatowymi. Po zakończeniu okresu renowacji tynk renowacyjny można zbić i na tak osuszony i odsolony mur położyć inną, dowolną powłokę wykończeniową  bez obawy, że ulegnie ona zniszczeniu.

Fabrycznie gotowa, sucha zaprawa, do maszynowej aplikacji hydrofobowych, wysoce otwartych dyfuzyjnie tynków renowacyjnych testowanych zgodnie z WTA na zawilgocone i porażone wysoleniami ściany zewnętrzne i wewnętrzne,

Fabrycznie gotowa, sucha zaprawa, do maszynowej aplikacji hydrofobowych, wysoce otwartych dyfuzyjnie tynków renowacyjnych  testowanych zgodnie z WTA na zawilgocone i porażone wysoleniami ściany zewnętrzne i wewnętrzne.

IZOLACJA POZIOMA

Iniekcja JEKTIPALEM, JEKTIPALEM 2K lub JEKTIPALEM EM 12 (do kamienia naturalnego i piaskowca) wykonywana jest w celu odcięcia drogi podciągania kapilarnego do wyżej leżących fragmentów budowli. Niekiedy należy zastosować również iniekcję odpowiednią zaprawą iniekcyjną IPA w celu wypełnienia ubytków lub uzyskania jednorodnej struktury danego fragmentu budowli.

Mineralna zaprawa do iniekcji ciśnieniowej, na bazie wapna trasowego, wysokoodporna na siarczany, zaprawa do zamykania odwiertów  i wypełniania ubytków.
Zużycie ok. 1,8 kg/l wnęki
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Suchy proszek do sporządzania bezskurczowych zapraw służących do wypełniania rys, niewielkich ubytków i uszczelniania niewielkich obszarów zawilgocenia.
Zużycie ok. 1,7 kg/l wnęki
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Środek krzemionkujący i hydrofobizujący na bazie krzemianów i siloksanów, do wtórnych izolacji poziomych metodą iniekcji do muru.
Zużycie ok. 15-20 kg/m² przekroju ściany

Dwuskładnikowa ciecz iniekcyjna do wtórnych izolacji poziomych; wzmacnia również strukturę substancji budowlanej..
Zużycie ok. 15-20 kg/m² przekroju ściany

Koncentrat mikroemulsji, rozcieńczalny wodą od 1:10 do 1:12 do izolacji poziomych.
Zużycie po rozcieńczeniu ok. 16-24 kg/m² przekroju ściany

Wodnisty siloksan o niskiej lepkości, 2-komp. materiał iniekcyjny do wtórnej izolacji poziomej w kamieniu naturalnym typu piaskowiec.
Zużycie po rozcieńczeniu ok. 16-24 kg/m² przekroju ściany